Srpski visokoletač

Ubraja se među najstarije autohtone rase golubova, a istovremeno se tretira i kao najbolji visokoletač u našoj zemlji. Vodi poreklo od turskih letača koje srpski odgajivači prihvataju posle povlačenja Turaka iz Srbije i ukrštaju ih sa postojećim golubovima. Osnovni cilj u selekciji je bio stvoriti goluba koji će imati visok, dug i kružni let. Postoje podaci da je rasa nastala oko 1800. godine na područiju centralne Srbije dok je prvi standard usvojen 1972. godine. Boja varira od bele, preko svih nijansi sive do crne. Nisu retki ni primerci žute i bakarno crvene boje u svim nijansama. Odlikuje se jako dugim letom koji može iznosti i preko 12 časova na visinama od 800 do 1500 metara.

_______________________________________________________________________________________

Niški visokoletač

Nakon oslobađanja Niša od Turaka, tadašnji golubari su počeli sa stvaranjem nove rase goluba. Rasa je nastala oko 1800. godine selekcijom i ukrštanjem lokalnih golubova sa turskim letačima. Prema podacima oko 1890.  pojedini odgajivači svoje golubove ukrštaju sa visokoletačima iz Grčka i severne Afrike i na taj način poboljšavaju eksterijerne osobine i dužinu leta ovog goluba. Prvi opis rase objavljen je 1954. godine. Boje su: crne, crvene, plave, plavo-kovana, žuta, bela kao i mešavina ovih boja u raznim nijansama.  Osnovna karakteristika ove rase goluba je grupni kružni, miran i visok let dužine po 8 časova i više. (Fotografija:Nebojša Antanasijević)

_______________________________________________________________________________________

Somborski plavosrcasti letač

Formiranje ove rase počelo je 1928. u Somboru. Rasa je nastala ukrštanjem bačkotopolskih visokoletača i staparskih letača. Golubovi ove rase odlikuju se letom u velikim jatima u niskom ili srednje visokom letu praveći hitre krugove. Let najčešće traje 1 do 2 časa, a često i duže. Boje je samo plave koja treba da je što svetlija. Bela boja je na glavi, vratu i ispod vrata u obliku portikle, zatim krila, donji deo tela i leđa.

_______________________________________________________________________________________

Bački prevrtač

Rasa je se formirala u južnoj Bačkoj krajem 19. veka ukrštanjem erdeljskog prevrtača sa segedinskim visokoletačem. Glavna odlika golubova ove rase je prevrtanje u letu, u nazad, i to veoma brzo. Leti u manjim grupama od 2 do 5 golubova, diže se u veće visine i prevrće se 5 do 6 puta bez zastoja. Odgaja se u sledećim bojama: crnoj, crvenoj, žutoj, beloj, plavoj, srebrnoplavoj i sivoj. (Fotografija:Nebojša Antanasijević)

_______________________________________________________________________________________

Vršački prevrtač

Rasa je formirana početkom 20. veka, ukrštanjem različitih rasa prevrtača poreklom iz Turske, Bugarske, Rusije i Poljske. Ovi golubovi lete u jatima i u visini laste. Let traje najčešće jedan čas pa i više. Treba da se prevrće što češće, ali da pri tome održava poželjnu visinu. Prevrće se preko glave unazad.

_______________________________________________________________________________________