Aktuelni projekti

 

1. Morfometrijska tipizacija magaraca Jugoistočne Evrope

Opis projekta:

Cilj projekta je opisivanje i utvrđivanje eksterijernih parametara i morfometrijska tipizacija populacije magaraca sa područja Jugoistočne Evrope. Rezultati istraživanja biće objavljeni kroz seriju naučnih radova i stručnih publikacija u narednom periodu. Istraživanjem biće obuhvaćene populacije magaraca u nekoliko država Jugoistočne Evrope.

Brošura o projektnim aktivnostima.

________________________________________________________________________________________________

2. Morfometrijska karakterizacija i tipizacija magarca u Austriji

Opis projekta:

Na osnovu obavljenih zootehničkih merenja više od 30 eksterijernih parametara biće izrađena zootehnička studija, kao i morfološka tipizacija magarca sa teritorije Austrije. Projekat se realizuje u saradnji sa Austrijskim udruženjem ljubitelja, vlasnika i odgajivača magaraca (Interessensgemeinschaft österreichischer Eselfreunde) na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji.

Brošura o projektnim aktivnostima

_______________________________________________________________________________________________

3. Izrada zotehničke studije za autohtonu rasu turskog hrta “Sultani Tazi”

Opis projekta:

Cilj projekta je utvrđivanje eksterijernih parametara kod ove rase pasa.

Dobijeni podaci koji će biti objavljeni u studiji  poslužiće za izradu zvaničnog kinološkog standard za ovu rasu hrta.

Projekat se realizuje u saradnji sa Turskim kinološkim savezom na osnovu potisanoog Memoranduma o saradnji.

_______________________________________________________________________________

4. Evidentiranje i revitalizacija rase – srpskog žutog goniča

Opis projekta:

Projekat ima za cilj evidentiranje i utvrđivanje veličine populacije ove stare rase goniča na prostoru Srbije. U sklopu projekta vrše se i eksterijerna merenja, a dobijeni podaci upotrebiće se za izradu zootehničke studije, koja bi poslužila za zvaničnu kinološki standardizaciju ove rase.

_______________________________________________________________________________

Realizovani projekti

_______________________________________________________________________________

1. Zootehnička analiza dve populacije kangala u cilju standardizacije kangala kao turske rase pasa

Opis projekta:

U cilju definitivne zootehničko-kinološke standardizacije kangala kao autohtoneturske rase, Turski kinološki savez KIF preduzeo je ozbiljne korake, počevši od 2008. Te godine je, tokom maja, organizovana prva ekspedicija na terenima oko grada Sivas. Da bi se o eksterijernim parametrima moglo kvalifikovano diskutovati urađena je tokom 2010. analiza druge populacije kangala, ovog puta u okolini Ankare. U cilju utvrđivanja odgovarajućih eksterijernih, rasno tipičnih, parametara, svi odabrani psi su mereni i tom prilikom je na svakom psu utvrđena vrednost za 23 eksterijerna parametra. Kompletna studija od 350 stranica bila je osnova za izradu standarda za ovu tursku rasu koja je priznata od strane Turskog kinološkog saveza 2011.Rukovodilac izrade studije i pisanja standarda je bio dr Milivoje Urošević.

 

 

Ovde možete preuzeti deo studije: Zootehnička analiza dve populacije kangala u cilju standardizacije kangala kao turske rase pasa.

Zvaničan standard Turskog pastirskog psa – Kangala usvojen od strane Turskog kinološkog saveza 2011. godine.

 

Na osnovu gore navedene studije Turski pastirski pas – Kangal zvanično je priznat od strane Muđunarodne kinološke federacije – FCI, juna 2018 godine.

________________________________________________________________________________

2. Izrada eksterijerno-zootehničke studije za bugarskog baraka

Opis projekta:

Na osnovu obavljenih eksterijernih merenja pasa izradjena je eksterijerno-zootehnička studija za ovu bugarsku autohtonu rasu. Studija obuhvata 32 eksterijerna parametra. Podaci iz ove studije biće prezentovani kinološkoj javnosti kroz naučne radove nakon završetka projektnih aktivnosti i poslužiće za zvaničnu standardizaciju bugarskog baraka.

Projekat je realizovan u saradnji sa Bugraskim kinološkim savezom, na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji.

Ovde možete preuzeti deo studije: Bugarski barak – zootehnička studija

___________________________________________________________________________________________________________________

3. Izrada eksterijerno-zootehničke studije za bugarsko ovčarsko kuče

Opis projekta:

Na osnovu obavljenih eksterijernih merenja pasa izradjena je eksterijerno-zootehnička studija za ovu bugarsku autohtonu rasu. Studija obuhvata 32 eksterijerna parametra. Podaci iz ove studije biće prezentovani kinološkoj javnosti kroz naučne radove nakon završetka projektnih aktivnosti i poslužiće za zvaničnu standardizaciju bugarskog ovčarskog kučeta.

Projekat je realizovan u saradnji sa Bugraskim kinološkim savezom, na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji.

 

Ovde možete preuzeti deo studije: Bugarsko ovčarsko kuče – zootehnička studija

__________________________________________________________________________________________________________________

4. Izrada eksterijerno-zootehničke studije za bugarskog goniča

Opis projekta:

Na osnovu obavljenih eksterijernih merenja pasa izradjena je eksterijerno-zootehnička studija za ovu bugarsku autohtonu rasu. Studija obuhvata 32 eksterijerna parametra. Podaci iz ove studije biće prezentovani kinološkoj javnosti kroz naučne radove nakon završetka projektnih aktivnosti i poslužiće za zvaničnu standardizaciju bugarskog goniča.

Projekat se realizuje u saradnji sa Bugraskim kinološkim savezom, na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji.

Ovde možete preuzeti deo studije: Eksterijer bugarskog goniča – zootehnička studija

__________________________________________________________________________________________________________________

5. Izrada detaljne zootehničke studije jugoslovenskog ovčarskog psa- šarplaninca na teritoriji Republike Srbije.

Opis projekta:

Cilj projekta je utvrđivanje trenutnih eksterijernih parametara telesne razvijenosti pasa rase jugoslovenski ovčarski pas – šarplaninac na teritoriji Srbije, kako bi se izradom detaljne zootehničke studije sa 30 ektsrijernih parametara stekla kompletna slika i sagledalo trenutno stanje populacije pasa ove rase u Srbiji.

Kao rezultat merenja urađena je zootehnička studija sa komentarima svih merenih vrednosti eksterijernih parametara. Iz podataka dobijenim izradom ove studije publikovano je nekoliko naučnih radova.

_______________________________________________________________________________

6.  Zootehnička analiza akbaša u cilju standardizacije kao turske autohtone rase psa

Opis projekta:

Akbaš je rasa pastirskog psa sa područija Turske koja još uvek nije standardizovana i kinološki međunarodno priznata. U cilju utvrđivanja odgovarajućih eksterijernih, rasno tipičnih, parametara, svi odabrani psi su mereni i tom prilikom je na svakom psu utvrđena vrednost za 30 eksterijernih parametra.

Rezultat projekta je zootehnička studija sa matematičko statistički obrađena 30 eksterijernih parametra, kao i predlog standarda za ovu rasu.

Projekat je realizovan u saradnji sa Turskim kinološkim savezom na osnovu potisanoog Memoranduma o saradnji.

Ovde možete pruzeti deo Zootehničke studije i predlog standarda.

_______________________________________________________________________________

7. Izrada knjige o šupljorošcima 

Opis projekta:

Kroz projekat koji je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za šume, iz budžetskog fonda za razvoj lovstva, nastala je kjiga u kojoj su objedinjene i opisane sve pozante vrste šupljorožaca. Projekat i izdavanje kjige sproveo je  Centar za očuvanje autohtonih rasa.Autori knjige i angažovani na projektu su bili dr Milivoje Urošević (Srbija) – rukovodilac projekta, dipl. ing. spec. Milan B. Urošević (Srbija), dr Darko Drobnjak (Srbija), prof. dr Dragutin Matarugić (BiH), mr Živko Rapaić (BiH), dipl. ing. Ljubiša Marinović (Srbija), prof. dr Nermin Pračić (BiH), dr Pero Božinovski (Makedonija).

Imajući u vidu da veliki broj šupljorožaca predstavlja za gajenje nezahvalnu, a komercijalnoizuzetno isplativu divljač, u obrazovanju budućih stručnjaka trebalo bi imati ozbiljniji pristup o ovim vrstama. Ova knjiga upravo i treba da doprinese obrazovanju novih mladih lovnih stručnjaka, ali isto tako i da već postojećim lovnim radnicima posluži kao korisno edukativno štivo.Impresum i sadržaj knjige možete pogledati ovde.

_______________________________________________________________________________