Ko smo mi ?

Centar za očuvanje autohtonih rasa (COAR) je nevladina, naučno-stručna organizacija koja se bavi proučavanjem, zaštitom i očuvanjem različitih autohtonih vrsta i rasa domaćih, gajenih i divljih životinja kroz različite obrazovne, promotivne, istraživačke i partnerske programe i projekte.

________________________________________________________________________________

Naš cilj

Naš cilj je da kroz informativne, promotivne, edukativne, naučne, stručne i istraživačke projekte i programe populariše i podstiče odgoj i očuvanje različitih autohtonih vrsta i rasa domaćih, gajenih i divljih životinja, i da na taj način doprinesemo očuvanju ukupnog biodiverziteta i promovišemo održivi razvoj prirodnih resursa.

________________________________________________________________________________

Vizija

Vizija nam je da budemo pokretačka snaga za sve koji maju cilj da kroz informativne, promotivne, edukativne, naučne, stručne i istraživačke projekte podstiču odgoj i očuvanje različitih autohtonih vrsta i rasa domaćih, gajenih i divljih životinja, i da na taj način doprinesemo očuvanju ukupnog biodiverziteta i promovišemo održivi razvoj prirodnih resursa.

________________________________________________________________________________

Misija

Naša misija je da putem obrazovanja, vođeni naučnim saznanjima, kroz različite projekte doprinesemo zaštiti i unapređivanju uzgoja autohtonih vrsta i rasa domaćih, gajenih i divljih životinja, promovišući principe održivog razvoja.

________________________________________________________________________________

Delatnost centra

•  Izrađuje, kreira i realizuje različite programe, projekte i studije iz oblasti zaštite, uzgoja, selekcije, reprodukcije, dobrobiti, zdravstvene zaštite i preventive različitih vrsta i rasa domaćih, gajenih i divljih životinja sa posebnim osvrtom na autohtone;

•  Razvija i primenjuje različite programe profesionalnog usavršavanja;

•  Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti delovanja;

• Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, naučne i stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije;

• Obavlja naučna i stručnih istraživanja iz oblasti uzgoja, selekcije, reprodukcije, dobrobiti, zdravstvene zaštite i preventive različitih vrsta i rasa domaćih, gajenih i divljih životinja sa posebnim osvrtom na autohtone;

• Pokreće, podržava, kreira, ralizuje akcione, stručne i naučne planove, projekte, studije i istraživanja iz oblasti uzgoja, selekcije, reprodukcije, dobrobiti, zdravstvene zaštite i preventive različitih vrsta i rasa domaćih, gajenih i divljih životinja sa posebnim osvrtom na autohtone;

• Organizuje prosvetne, stručne, naučne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji omladine i građana;

• Učestvuje u kreiranju i realizaciji različitih stručnih i naučnih programa, studija, strategija i projekata zajedno sa univerzitetima, naučnim, stručnim organizacijama, školma i udruženjima u zemlji i inostranstvu koji se bave istom ili sličnom delatnošću;

• Organizuje, propagira i podržava različite vidove smotri i izložbi različitih vrsta i rasa domaćih i gajenih životinja;

• Izrađuje, prevodi i publikuje stručne i naučne knjige, časopise, priručnike i brošure iz oblasti delovanja i rada udruženja u skladu sa zakonom;

• Izrađuje po potrebi ili zahtevu standarde za različite vrste i rase domaćih i gajneih životinja i predlaže ih na usvajanje nadležnim institucijama u skladu sa zakonom;

• Organizuje kurseve, seminare i edukativne programe iz svih oblasti stočarstva, kinologije i lovstva;

________________________________________________________________________________

Naš tim

Izvršni direktor

Darko Drobnjak DVM, MSc

Član Upravnog odbora i direktor za nauku

Milivoje Urošević DVM, PhD

Saradnici

Margot Nemecek (Austrija)

Miodrag Bošnjak ,DVM (Bosna i Hercegovina – Republika Srpska)

dipl.ing. Milan Urošević (Srbija)

Nikola Urošević (Srbija)

Marija Marjanović (Srbija)

U zavisnosti od projektnih aktivnosti, drugi saradnici se angažuju iz odgovarajućih oblasti

________________________________________________________________________________