- Izrada idejnih rešenja za mini farme domaćih, gajenih i divljih životinja;

- Izrada tehničko-tehnološkog projekata za mini farme domaćih, gajenih i divljih životinja;

- Izrada idejnog i tehničko tehnološkog projekta za odgajivačnice pasa;

- Izrada preporuka planskih dokumenata za gazdovanje različitim populacijama lovne divljači;

- Izrda preporuke plana za gazdovanje populacijom medveda u lovištu;

- Revizija plana za gazdovanje populacijom medveda u lovištu sa preporukom za otklanjanje nedostataka;

- Merenje  eksterijernih paramatara kod različitih vrsta domaćih, gajenih i divljih životinja;

- Obrada i analiza eksterijernih parametara i njihovo tumačenje kod različitih vrsta domaćih, gajenih i divljih životinja;

- Analize sortimenta i kvaliteta dlake domaćih životinja.

- Preporuke i stručna pomoć u izradi svih vrsta seminarskih, diplomskih i master radova kao i doktorskih disertacija iz oblasti veterinarske medicine, lovstva, zootehnike i kinologije.

Detaljnije informacije o ceni pojedinih usluga možete dobiti putem e-maila usluge@cepib.org.rs ili putem telefona 066/910 95 54

_______________________________________________________________________________________